Tingimused

 

Veebipoe d-one.ee müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. Müüja on D.one Eesti OÜ, registrikood: 14908559, aadress: Maakri 19/1, B korpus, 10145 Tallinn, Eesti, e-post: hello@d-one.ee, telefon: +372 621 0100.

1.2. Müüja pakub veebisaidil www.d-one.ee („Veebisait“) saadaolevat sisu ja müüb kaupa („Kaup“), järgides käesolevaid müügitingimusi („Tingimused“). Tingimuste eesmärk on sätestada Veebisaidi tingimused kaupade müümiseks tingimuste punktis 4.1 nimetatud isikutele („Ostja“).

1.3. Veebisaidilt ostes kinnitab Ostja, et on käesolevate Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nendega nõustunud.

1.4. Müüja jätab endale õiguse Tingimusi punktis 4.6 sätestatud korras igal ajal muuta. Ostja peab igakordsel Tellimuse esitamisel käesolevate Tingimustega tutvuma, et veenduda Kauba müügitingimustes.

1.5. Tingimused sõlmitakse eesti keeles Müüja ja Ostja vahelise elektroonilise sidevahendi abil sõlmitud lepinguna.

2. Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

2.1. Müüja kasutab Ostja sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-post ja pangaandmed), ainult tellimuse töötlemiseks ja Ostjale Kauba saatmiseks. Müüja edastab isikuandmeid transporditeenuse pakkujale, tehes seda Kauba kohaletoimetamiseks.

2.2. Müüja saadab Ostja e-posti aadressile uudiskirju ja pakkumisi, kuid ainult siis, kui Ostja on avaldanud soovi neid saada, sisestades Veebisaidile oma e-posti aadressi ja märkides oma soovi saada otsepostitust.

2.3. Ostja võib igal ajal tühistada oma e-posti aadressile saadetavad pakkumised ja uudiskirjad, teatades sellest Müüjale e-posti teel või järgides pakkumist sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

3. Teave kaupade ja nende kättesaadavuse kohta

3.1. Müüja kuvab Veebisaidil tehniliselt võimalikult täpselt müüdavate Kaupade värvitoonid. Müüja ei saa garanteerida, et Ostja seadmete ekraanid kuvavad Kauba värve samas toonis, seetõttu võivad  Kaupade värvitoonid Veebisaidil olevate Kaupadel toodud piltidel oluliselt erineda.

3.2. Veebisaidil pakutavad esemed on müügiks.

3.3. Kui Kaupa pole laos, ilmub Veebisaidile teade, et Kaup pole hetkel saadaval. Sel juhul ilmub Veebisaidile teade, milles Müüja pakub Ostjale võimaluse telefoni või e-kirja teel teatamist, millal see Kaup uuesti ostmiseks saadaval on.

3.4. Kui Ostja on Kauba eest juba tasunud, kuid tellimuse töötlemisel selgub, et Kaup on laos lõppenud, tagastab Müüja Kauba eest tasutud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

3.5. Müüjal on õigus määrata 1 (ühe) tellimuse korral konkreetse kauba või kaupade rühma jaoks minimaalne ja/või maksimaalne tellimiskogus.

4. Leping

4.1. Veebisaidilt võivad Kaupa osta juriidilised isikud ja sellised füüsilised isikud, kes on saanud vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastaseks.

4.2. Käesolevate Tingimustega nõustudes kinnitab Ostja oma õigust Veebisaidil Kaupu osta.

4.3. Müüja ja Ostja vaheline leping sõlmitakse hetkest, kui kõik allpool toodud tingimused on täidetud:

4.3.1. Ostja on esitanud kontaktandmed (nimi, perekonnanimi) ja tarneaadressi;

4.3.2. Ostja on valinud makse- ja kohaletoimetamisviisi;

4.3.3. Ostja on vajutanud nuppu „Kinnita tellimus“;

4.3.4. Ostja on Kauba eest tasunud ja tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja pangakontole või on fikseeritud, et makse tehakse kulleri kaudu.

4.4. Tellimuste töötlemise protseduur

4.4.1. Tellimiseks lisab Ostja soovitud Kauba oma ostukorvi. Ostja täidab Veebisaidil kõik nõutud väljad ja valib tellimuse vormistamiseks sobivaima kohaletoimetamisviisi. Ostja kannab saatmiskulud ning vastav hinnainfo kuvatakse kohaletoimetamisviisi juures. Seejärel kuvatakse ekraanile kogumaksumus. Tellimuse eest saab maksta elektroonilise pangaülekandega või mõne muu makseviisi abil.

4.4.2. Kui Ostja kinnitab Kauba tellimuse, kuid koheselt ei maksa selle eest, ilmub tellimusele juurde info „ootel makse”. Kauba tellimuse täitmiseks saab Ostja e-kirja teatega, et Müüja ootab Kauba eest tasumist.

4.4.3. Kui Ostja on esitanud tellimuse ja selle eest tasunud või valinud järelmaksemeetodi vastavalt tingimuste punktile 4.4.6, saadab Müüja Ostjale e-kirja, mis kinnitab tellimuse kättesaamist.

4.4.4. Müüja teavitab Ostjat e-kirja või tekstisõnumi teel Kauba Ostjale saatmisest.

4.4.5. Veebisaidil olevad Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu („käibemaks“).

4.4.6. Ostja saab Kauba eest tasuda panga maksekaardiga ettemaksuga või on fikseeritud, et makse tehakse kulleri kaudu.

4.4.7. Juriidilised isikud peab Kauba eest tasumisel märkima maksekorraldusele väljastatud ettemaksuarve numbri.

4.4.8. Juhul, kui Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud leping vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 4.3 (“Leping”), saadab Müüja elektroonilise käibemaksuarve koos müügiinfoga Ostja e-posti aadressile. Juhul, kui Kaup toimetatakse Ostjani kulleriga, väljastab Müüja  käibemaksuarve kohe pärast Tellimuse esitamist.

4.4.9. Müüja teeb kõik endast oleneva, et Kauba hinnad Ostja tellimuse esitamise ajal oleksid korrektsed. Juhul, kui tuvastatakse, et olenemata Müüjast on Kauba hindades on ebatäpsusi, teavitab Müüja sellest Ostjat ja tühistab tellimuse. Kui Ostja soovib osta sama Kaupa uue korrektselt kajastatud hinnaga, peab ta Kauba uuesti tellima.

4.5. Juhul, kui Ostja on tellinud Kaupa, mida pole enam laos saadaval või mis oli tehnilise vea tõttu Veebisaidil kättesaadavaks märgitud, teavitab Müüja sellest Ostjat e-posti või muu sidevahendi (telefoni või tekstisõnumi) teel ja tühistab tellimuse. Kui Ostja on sellise Kauba tellimuse eest juba tasunud, tagastab Müüja tasutud summa 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates tellimuse tühistamise hetkest.

4.6. Müüjal on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Müüja teavitab Ostjat Tingimuste muutmisest. Müüja märgib Tingimuste muudatuste kuupäeva allalaadimisel Tingimuste all.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Peale Müüjaga Lepingu sõlmimist toimetab Müüja Kauba kohale kahe kuni kolme tööpäeva jooksul. Nädalavahetustel ja riigipühadel pakke kohale ei toimetata.

5.2. Kohaletoimetamine võib Müüja või DPD Eesti AS-i, registreerimisnumber 10092256 ("DPD"), töökoormuse tõttu viibida kuni viis tööpäeva.

5.3. Müüja toimetab Kauba Ostjale tellimuse vormistamise ajal saadavaloleva DPD kulleri kaudu või tellimuse vormistamise ajal Ostja valitud DPD pakipunktis. Lisainfo veebisaidil https://www.dpd.com/ee/et/.

5.4. Kohaletoimetamine kulleriga:

5.4.1. kui Kaup toimetatakse Ostjale kätte kulleriga, tasub selle eest Ostja;

5.4.2. Ostja kannab kohaletoimetamise kulud ja Müüja teavitab Ostjat enne tellimuse kinnitamist saatmisviisi kõrval vastavast hinnateabest;

5.4.3. Ostjal tekib Kauba omandiõigus Kauba kulleri poolt üleandmise hetkest või Kauba kättesaamisel DPD pakipunktis. Kauba vastuvõtmisel kolmanda isiku poolt vastavalt punktile 5.4.5 läheb Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko Ostjale üle ja Kauba vastuvõtu kinnitamise hetkest. Kui Ostja soovib valida Kauba kohaletoimetamiseks vedaja, keda Müüja ei pakkunud, siis läheb risk Ostjale üle hetkel, mil Müüja annab vedajale Kauba üle;

5.4.4. Juhul, kui Kaupa ei võta vastu Ostja, siis on Ostja kohustatud märkima tellimuse kohaletoimetamise andmetes Kauba vastuvõtja andmed;

5.4.5. Ostja või saadetise vastuvõtmiseks märgitud kolmas isik kinnitab saadetise kättesaamist allkirjastades, märkides kulleri poolt eelnevalt saadetud PIN-koodi või sisestades selle Kauba kättesaamisel DPD pakipunktis;

5.4.6. Juhul, kui kuller ei anna Kaupa Ostjale üle kavandatud kohaletoimetamise päeval, peab Ostja sellest hiljemalt järgmisel päeval Müüjat teavitama;

5.4.7. Kauba üleandmisel on Ostja või Ostja poolt määratud kolmas isik kohustatud kontrollima saadetise pakendi seisukorda. Kui Ostja või Kauba kättesaamiseks märgitud kolmas isik leiab, et pakk on kahjustatud, on Ostja kohustatud:

a. teatama sellest Kauba kohale toimetanud kullerile;

b. märkima saadetise tarnedokumendis, millised pakendid on kahjustatud;

c. täitma koos kulleriga pakendi kahjustuse (ülevaatuse) akti;

d. kontrollima pakendis olevaid Kaupu ja kui need on kahjustatud, jäädvustama need fotodel, mis tuleb lisada Kauba tagastamise protsessis;

e. juhul, kui Kauba pakend ei ole kahjustunud, ei ole nõutav Kauba ülevaatamine kulleri juuresolekul.

5.4.8. Ostja on kohustatud kontrollima Kauba pakendit, kvaliteeti ja komplekteerimist 7 (seitsme) päeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamise hetkest. Kui Ostja ei  esita Müüjale 7 päeva jooksul pretensiooni, eeldatakse, et Kauba pakend on nõuetekohases seisukorras;

5.4.9. Kui Ostja tellib erinevaid Kaupu, võidakse need kohale toimetada eri aegadel, sest Kaupa transporditakse erinevatest ladudest. Ostja ei pea selle eest lisatasu maksma.

6. Tagastamise põhimõtted

6.1. Ostjal (ka juriidilisel isikul) on õigus ilma põhjust nimetamata teostada oma taganemisõigust ja ühepoolselt Lepingust taganeda, tagastades saadud Kauba 14 (neljateistkümne päeva) jooksul. Seda tähtaega arvestatakse alates Kauba kättesaamise hetkest. Kui tellitakse erinevaid Kaupu, mis tarnitakse eri aegadel, siis hakatakse arvestatakse tähtaega alates päevast, mil viimane Kaup kätte saadi. Kui tähtaeg on laupäev, pühapäev või riigipüha, loetakse tähtajaks järgmine tööpäev.

6.2. Kui Ostja soovib taganemisõigust kasutada, peab Ostja sellest Müüjat teavitama, esitades vabas vormis kirjaliku teate või täites taganemisavalduse. Taganemisvorm on saadaval siin. Lepingust taganemise teate või taganemisvormi esitamiseks tuleb saata elektronkiri e-posti aadressile hello@d-one.ee.

6.3. Ostja on kohustatud tagastama tellitud ja tarnitud Kauba Müüjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates taganemisõiguse teostamise päevast (alates taganemisteate või -avalduse esitamise päevast). Kauba saab tagastada DPD kaudu, andes selle üle ühele alljärgnevatest DPD pakipunktidest (DPD pakipunktide asukohad on saadaval siin: https://www.dpd.com/lv/lv/sanemsana/pickup-tikls/pickup-punktu-saraksts/) või kasutades DPD kullerteenuseid (https://eserviss.dpd.lv/).

6.4. Müüjal on õigus kinni pidada Ostja tehtud makseid, kuni Ostja on tellitud Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Kauba tagasisaamist tõendava dokumendi.

6.5. Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest või juhul, kui Kaupa kasutatakse muul otstarbel ja vastuolus punktis 8.1.7 toodud Ostja õigusega tutvuda nimetatud Kauba omaduste ja toimimisega.

6.6. Tagastatav Kaup ei tohi olla kahjustatud ega kasutatud rohkem kui on vajalik kontrollimaks selle olemust, omadusi ja funktsioone. Tagastatud Kaup peab olema õiges vormis, säilitades oma kaubandusliku välimuse. Ostja peab püüdma säilitada originaalpakendi ja autentse märgistuse. Kaubad tuleb tagastada originaalpakendis koos Kauba juurde lisatud juhiste ja garantiidega.

6.7. Kauba tagastamisel peab Ostja ära näitama arved ja tellimuse numbrid. Võimaluse korral lisab Ostja arve.

6.8. Kui Kaup tagastatakse Müüjale, tagastab Müüja Ostjale kogu Kauba eest tasutud raha, sealhulgas esialgsed kohaletoimetamiskulud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Kui Ostja on valinud teistsuguse saatmisviisi kui Müüja pakutud odavaim tavapärane saatmisviis, ei ole Müüja kohustatud hüvitama tavapärast saatmiskulu ületavat kulu. 14 (neljateistkümne) päeva pikkust tagasimakseperioodi hakatakse arvestama hetkest, mil Müüja on saanud teabe Ostja poolt Lepingust taganemise otsuse kohta ja kõik taganemisõiguse kasutamise regulatiivsed nõuded on täidetud.

6.9. Ostja kannab Kauba tagastamise kulud, välja arvatud juhtudel, kui tagastamise põhjuseks  on tagastatava Kauba mittevastavus tellimusele (nt vale või defektne kaup).

6.10. Müüja kannab tagasimakstavad summad vastavalt Ostja poolt Lepingust taganemise teates või taganemisvormil märgitud pangakontole.

6.11. Müüjal on õigus müügist taganeda ja nõuda Ostjalt kauba tagastamist, kui Kaubal märgitud hind Veebipoes on vea tõttu oluliselt madalam kui Kauba tegelik müügihind.

7. Garantiid

7.1. Müüja poolt tagatakse Kauba kvaliteet, andes vastavalt erinevatele kaupadele ja/või kaubagruppidele teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg on märgitud Kaubaga koos üleantavates dokumentides. Garantii antakse Ostjale kirjaliku dokumendina, mis hõlmab teavet garantiinõude esitamise tingimuste  ja garantiiaja kohta, mis on garantiiga kaetud periood ja samuti garantii andja nime või ärinime ja aadressi.

7.2. Müüja poolt antud garantii ei piira Ostja õigusi, mis mittekvaliteetse Kauba ostmisel on sätestatud Eesti Vabariigi normatiivaktidega.

7.3. Nõuetele mittevastav Kaup vahetatakse ja tagastatakse tingimuste punktis 6 nimetatud korras ja vastavalt Eesti Vabariigi normatiivaktidele.

7.4.  Osadel müüdavatel kaupadel on olemas tootjagarantii. Teave selle kohta ja vastavate kehtivate tingimuste kohta on toodud tootja garantiilehel. Tootjapoolne garantii laiendab Ostja õigusi defektsete Kaupade ostmisel.

7.5. Ostja saab esitada kaebuse Kaubal esineva puuduse või Kauba mittetäieliku komplekteerimise kohta seda kirjalikult saates kirja e-posti aadressile: hello@d-one.ee. Kaebuse vorm on saadaval siin. Kaebuses tuleb täpsustada:

7.5.1. Kauba arve ja tellimuse number;

7.5.2. Kauba defekt, kahjustuse märgid või puuduv osa;

7.5.3. Kaebusele tuleb lisada  vastavad tõendid, näiteks Kauba foto, halva kvaliteediga koha foto, Kauba pakendi foto.

7.6. Kui Müüjalt ostetud Kaubal on puudusi, mille eest vastutab Müüja, siis parandab või asendab Müüja puudusega Kauba. Kui Kaupa ei saa parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik Ostja poolt Lepingu raames tasutud maksed.

7.7. Müüja vaatab kaebuse läbi ja vastab 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kaebuse kättesaamise päevast. Vajadusel võib Müüja kaebuse läbivaatamise aega pikendada. Müüja teavitab Ostjat kaebuse läbivaatamise pikendamisest kirjalikult.

7.8. Müüja garantiiteeninduse kestus on tavaliselt 7 (seitse) kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.

7.9. Garantiiteenindusse antavad Kaubad ei tohi sisaldada Ostja isikuandmeid, SIM-kaarte ega muud sarnast teavet. Müüjal ei ole kohustust tagada sellise teabe salvestamine, kopeerimine ega taastamine.

7.10. Lisaks garantiile on Ostjal seaduslik õigus esitada nõuetele mittevastava Kauba kohta pretensioon kahe aasta jooksul alates tarnekuupäevast. Esimese kuue kuu jooksul pärast tarnimist eeldatakse, et puudus oli kohaletoimetamise ajal olemas. Müüja kohustus on vastupidist tõestada.

7.11. Ostja saab Müüja garantiiteeninduse  kohta täiendavat infot telefonil +372 621 0100 või esitades küsimuse e-posti teel aadressile hello@d-one.ee

8. Poolte õigused ja kohustused

8.1 Ostja õigused ja kohustused:

8.1.1. Ostja peab esitama Kauba ostmisel täpse ja täieliku teabe;

8.1.2. Ostja peab esitama täpse kohaletoimetamise aadressi;

8.1.3. Ostja peab tutvuma Tingimustega ja nendes tingimustes viidatud Veebisaidi jaotistega;

8.1.4. Ostja peab Veebisaiti kasutama viisil, et ta ei kahjustaks Veebisaidi toimimist;

8.1.5. Ostja peab Müüjale tasuma Kauba ja võimalike kohaletoimetamise kulude eest Tingimustes määratud korras;

8.1.6. Ostja peab hoolikalt lugema Kauba kasutusjuhendit, kui see on olemas;

8.1.7. Ostjal on õigus Kaubaga tutvuda, et selgitada välja selle olemus, omadused ja toimivus sellises ulatuses nagu seda oleks võimalik teha kaupluses;

8.1.8. Lepingu rikkumise korral võib Ostja kasutada järgmisi seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid:

1) nõuda kohustuse täitmist;

2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;

3) nõuda kahju hüvitamist;

4) taganeda lepingust või öelda leping üles;

5) alandada hinda;

6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

8.2 Müüja õigused ja kohustused:

8.2.1. Müüja kohustub  Ostjale võimaluse piires tagama tingimused Veebisaidi teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks;

8.2.2. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete Veebisaitidel esitatud teabe eest, isegi kui Ostjad omavad ligipääsu nendele veebisaitidele, kasutades selleks Müüja veebipoes olevat linki;

8.2.3. Müüja on kohustatud Ostjaga ühendust võtma ostuvormil märgitud sidevahendite teel - e-posti aadressi, telefoni või posti teel;

8.2.4. Müüja kohustub austama Ostja privaatsust ja töötlema Ostja isikuandmeid ainult vastavalt Tingimustele ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

9. Vääramatu jõud

9.1. Ostja ja/või Müüja (edaspidi „pooled”) ei vastuta Lepingu mittetäitmise või täitmise peatamise eest, kui selline täitmata jätmine või täitmise peatamine on tingitud vääramatust jõust ja ei ole tema kontrolli all. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tõlgendamisel tähendab rahutusi, sõda, loodusõnnetusi, aga ka muid erakorralisi asjaolusid, mis ei ole poolte kontrolli all ja mida ei olnud võimalik Lepingu sõlmimise ajal ette näha. Kumbki pool saadab viivitamata teate koos teabega vääramatu jõu kohta. Pooled peavad tegema kõik endast oleneva, et leevendada vääramatu jõu kahjulikku mõju.

9.2. Vääramatu jõud on sündmus, mis toimub ja/või millel on vältimatud, ettenägematud ja kontrollimatud tagajärjed, mille suhtes kahjustatud pool ei oleks saanud võtta mõistlikke ettevaatusabinõusid ja mida mõjutatud pool ei oleks saanud ka kõikide jõupingutustega vältida, muuhulgas:

9.2.1. valitsuse või sõjalise jõu tegevus, embargod, rahutused või sõjad, sõjalised aktid (väljakuulutatud või mitte), ähvardused, agressiooniaktid, sõjaline või sunniviisiline võim, kodusõda, tööstustegevus (streigid, sabotaaž, lokaudid või rahutused, kui need ei hõlma ainult mõjutatud poole töötajaid), terrorism või selle oht jne; ja/või

9.2.2. mis tahes loodusõnnetus, näiteks maavärinad, taifuunid, üleujutused, tulekahjud, loodusõnnetused, elektrikatkestused jne; ja/või

9.2.3. mis tahes pandeemia, karantiin või sarnane oht poole töötajate või klientide tervisele ja ohutusele.

9.3. Pärast sellise sündmuse möödumist teatab kumbki pool teisele poolele sündmuse lõppemisest. Kumbki pool, kes tugineb vääramatu jõu asjaoludele, esitab teisele poolele mõistlikud tõendid vääramatu jõu asjaolude ja nende mõju kohta käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmisele.

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1. Tingimustele ning Ostja ja Müüja omavahelistele suhetele kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja muud seadusandlikud aktid.

10.2. Kõik vaidlused, mis tekivad Ostja ja Müüja vahel tulenevalt käesolevatest tingimustest, lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktide kohaselt.

10.3. Ostja volitustega Veebisaidil seotud vaidlused või vaidlused, mis tekivad seoses Lepingu täitmise, tõlgendamise või lõpetamisega, lahendatakse Müüja ja Ostja vastastikustel läbirääkimistel.

10.4. Kõik Ostja esitatud kaebused tuleb saata e-posti aadressile hello@d-one.ee või esitada telefonil +372 621 0100.

10.5. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, võib Ostja:

10.5.1. pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Ostja saab menetlusreeglitega tutvuda ja esitada kaebuse siin. Tarbijavaidluste komisjon on pädev lahendama vaidlusi, mis tulenevad Ostja ja Müüja vahelisest lepingust. Vaidluste lahendamine tarbijavaidluste komisjoni poolt on Ostjale tasuta;

10.5.2. kasutada elektroonilist vaidluste lahendamise platvormi (ODR), mis on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Viimati muudetud: 24. 02. 2022.

 

 

Individuaalne lähenemine

Innovatiivsed tehnoloogiad

Ostu tagastamine

Autoriseeritud partner

See veebileht kasutab küpsiseid. Kui nõustute küpsiste kasutamisega, klõpsake nupul "Nõustun" või jätkake veebilehe sirvimist. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Rohkem teavet küpsiste kohta saate lugeda Privaatsuspoliitikast.

Ainult sel kuul, 49€ ja suurema ostu puhul TASUTA KOHALETOIMETAMINE!