Kauba tagastamine

Kauba tagastamise ja vahetamise kord
1.1. Ostjal on õigus taganeda Lepingust ilma põhjuseid nimetamata, teavitades sellest müüjat kirjalikult hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva pärast Kauba üle andmise (kohale toimetamise või vastu võtmise) päeva. Ostja on kohustatud esitama müüjale vabas vormis teate Lepingust taganemise kohta [või õigesti täidetud Lepingust taganemise vormi] e-postiga aadressil hello@d-one.ee ja saatma registreeritud postiga, lisades Kauba soetamist kinnitava dokumendi.

1.2. Esitanud selles peatükis sätestatud korras Lepingust taganemise, on Ostja kohustatud tagastama Kauba (kui see oli juba talle üle antud) enda kulul hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul ühel allpool nimetatud viisil: tulles kohale ja andes Kauba üle isiklikult või saates selle müüjale (kasutades kulleri teenuseid). Juhime teie tähelepanu sellele, et müüja võib Ostjale tema poolt tasutud summasid (Kauba hinda ja (või) kohaletoomise kulusid) mitte tagastada seni, kuni Kaup ei ole müüjale tagastatud või kuni Ostja ei ole esitatud kirjalikku tõendust, et Kaup on müüjale välja saadetud.

1.3. Juhime teie tähelepanu sellele, et sel juhul, kui Lepingu alusel soetatavad Kaubad tuleb kohaldatavate õigusaktide järgi kanda ja (või) tunnistatakse elektrimasinateks või -seadmeteks, helisalvestuse või taasesituse ning televisiooni video- ja helisalvestuse ja taasesituse aparaatideks (nagu näiteks, toiduainete peenestamise ja segamise aparaadid; kohvi või tee keetmise aparaadid; kõrvadele või kõrvadesse pandavad kõrvaklapid jms), võidakse Ostja nõue asendada ostetud nõuetekohase kvaliteediga Kaup analoogse Kaubaga või tagastada tasutud raha Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi paragrahvis 6.362 nimetatud põhjustel ainult siis, kui on saadud müüja eraldi antud nõusolek.

1.4. Igal juhul peab Ostja Kauba tagastamisel järgima alljärgnevaid tingimusi:

1.4.1. tagastatav toode peab olema originaalses, korralikus pakendis;

1.4.2. Kaup ei tohi olla Ostja poolt kahjustatud;

1.4.3. Tagastatav kaup peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (etiketid kahjustamata, kaitsekiled eemaldamata jne);

1.4.4. Tagastatav kaup peab olema samas täiskomplektis, sellises nagu Ostja selle sai;

1.4.5. Esitatud on Kauba soetamist kinnitav dokument.

1.5. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatava Kauba tagasi võtmisest, kui ei ole järgitud Kaubaostu-müügi eeskirja punktis 1.4. sätestatud tagastamise tingimusi.

1.6. Ostja tasutud tagastatava Kauba hind kantakse Ostjale pangaülekandega tema pangakontole 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul tagastatud Kauba üleandmise päevast. Müüja ei võta enesele vastutust tagastatud Kauba eest ülekande hilinemise või mittetegemise eest, kui Ostja esitab valesti või ei esita tagastamiseks vajalikke andmeid.

1.7. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Kauba talle üleandmise päevast vahetada ostetud Kaup analoogse teistsuguste mõõtude, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega kauba vastu (välja arvatud Kaubad, mida on nimetatud Kauba ostu-müügi eeskirja punktis 1.3., mille Ostja võib tagastada allpool kirjeldatud korras ainult sel juhul, kui on saadud müüja nõusolek).  Kui Kauba vahetamisel tekib hinnavahe, siis on Ostja kohustatud arveldama müüjaga ümberarvestatud hindade järgi. Ostja Kauba vahetamise nõue rahuldatakse, kui on rahuldatud kõik selle Kauba ostu-müügi eeskirja punktis 1.4. sätestatud tingimused. Soovides seda õigust kasutada, on Ostja kohustatud tagastama Kauba selles Kauba ostu-müügi eeskirja punktis 1.2. nimetatud viisil ning esitama Kauba soetamist kinnitavad originaaldokumendid.

1.8. Kui müüjal ei ole vahetamiseks sobivat Kaupa, siis teavitab ta Ostjat ja Ostjal on õigus tagastada Kaubad 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul vastavasisulise teate saamise päevast. Sellisel juhul kohaldatakse ülalpool kirjeldatud kvaliteetse Kauba tagastamise põhimõtteid.

1.9. Kui Kaup tagastatakse tuginedes Kauba ostu-müügi selle eeskirja punktides 1.1.- 1.5 või punktis 1.8. sätestatud korrale, või asendatakse teise Kaubaga nagu on sätestatud Kauba ostu-müügi eeskirja punktis 1.7., siis tasub Ostja kõik Kauba tagastamisega seotud kulud. Kui tagastatakse mittekvaliteetne kaup, siis hüvitab müüja Ostjale Kauba tagastamisega seotud kulud.

Individuaalne lähenemine

Innovatiivsed tehnoloogiad

Ostu tagastamine

Autoriseeritud partner

See veebileht kasutab küpsiseid. Kui nõustute küpsiste kasutamisega, klõpsake nupul "Nõustun" või jätkake veebilehe sirvimist. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Rohkem teavet küpsiste kohta saate lugeda Privaatsuspoliitikast.

Ainult sel kuul, 49€ ja suurema ostu puhul TASUTA KOHALETOIMETAMINE!